top of page

หลักสูตรออนไลน์

กฎหมายซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

  • 92ภารกิจ
  • 11

เกี่ยวกับ

🚩 ทำไมคุณควรเรียนคอร์สนี้? การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่แค่การซื้อหรือขายเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจสิทธิ หน้าที่ และการรู้จักป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หากคุณมองข้าม คอร์สนี้จะทำให้คุณมีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างรู้ลึก รู้จริง และเป็นระบบ แม้ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานกฎหมายมาก่อนก็ตาม คอร์สนี้เป็นคอร์สกฎหมายที่เขียนขึ้นจากความรู้ทางกฎหมายผสมผสานกับประสบการณ์จริงที่ได้มีโอกาสให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและเป็นทนายความให้แก่ ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย นายหน้า และเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ เราจึงรู้และเข้าใจอุปสรรคของภาษาและระบบของกฎหมายที่มีต่อบุคคลทั่วไป ด้วยเหตุนี้ ประสบการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ได้นำมาสู่การกลั่นกรองและถ่ายทอดกฎหมายในคอร์สนี้จึงได้แก่ การปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงวิธีการถ่ายทอดแบบนักกฎหมาย ให้มาอยู่ในรูปแบบของกระบวนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในชีวิตจริง เพื่อเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้แม้แต่คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายนั้นเข้าใจสิทธิ หน้าที่ ของทั้งตนเองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างแท้จริงและเป็นระบบ เพราะไม่มีใครที่สามารถอยู่กับคุณได้ตลอดเวลานอกจากตัวคุณเอง ดังนั้น ความรู้ด้านกฎหมาย คืออาวุธที่จะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้อย่างดีที่่สุด หน้าที่ของเราคือการทำให้คุณมีอาวุธนี้ติดตัวไว้ เราได้ส่งมอบสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คุณ ณ ที่นี้แล้ว เหลือเพียงคุณเข้าร่วมกับเรากันนะคะ

คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนี้จากแอปมือถือ

ภาพรวม

เข้าร่วมแล้ว? ล็อกอิน

bottom of page