top of page
ปกคอร์สเรียนกฎหมายอสังหา.png

คอร์สเรียนกฎหมายอสังหาฯ

by สถาบัน LIBOTHAI Academy

“การไม่รู้กฏหมายไม่ได้น่ากลัว แต่ที่น่ากลัวคือ

การไม่รู้ว่าตัวเอง กำลังทำผิดกฏหมาย

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่แค่การซื้อหรือขายเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจสิทธิ หน้าที่ และการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หากคุณมองข้าม คอร์สนี้จะทำให้คุณมีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างรู้ลึก รู้จริง และเป็นระบบ

ไม่มีพื้นฐานกฎหมายก็เรียนได้

เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำความรู้และประสบการณ์จริงจากบริษัทกฎหมายของเรา LIBOTHAI Law Firm นำมาสรุป และเรียบเรียง แล้วนำเสนอผ่านมุมมองของผู้เรียนที่ต้องการสัมผัสกับกฎหมายด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้สนใจที่จะเรียนรู้กฎหมาย สามารถนำความรู้ด้านกฎหมายมาเสริมศักยภาพให้แก่องค์กรของตน

Enhance the knowledge of Entrepreneurs

While such cases have earned the firm a considerable reputation, it has also left many people, who earn their livelihood with integrity but lack legal knowledge, feeling distressed. This has had an emotional impact on Attorney Kantee, whether these individuals are clients of the firm or not.

Attorney Kantee believes that if business owners have legal knowledge related to their professions, it can help reduce problems and damages of this nature. Hence, LIBOTHAI Academy was established as a channel to convey legal knowledge and experiences to the general public who have little or no prior legal background, enabling them to understand and apply it in practice.

Education and Professional Background
Attorney cartoon completed her education both the bachelor's (with the Second Class Honors) and master's levels in faculty of Law from Thammasat University. Furthermore, she has a Thai lawyer's license, and Barrister-at-Law from Thai Bar Association.  Emphasizing her commitment to providing accurate legal services and counsel.

Learning and Expertise
Attorney Cartoon is dedicated to continually updating her legal knowledge and imparting it to the general public in an understandable and systematic manner. This includes providing legal advice to clients of LIBOTHAI Law Firm, both Thai and international, ranging from businesses to individuals. Additionally, this expertise extends to the development of online legal courses at LIBOTHAI Academy, making legal knowledge more accessible to the general public.

Founder and Managing Director

Attorney Kantee Isareenuruk (Cartoon)

Some of her notable achievements include handling cases with damages valued at up to 240 million baht. These cases involved foreigners using Thai juristic persons as nominees to deceive and sell housing estates to both Thai and foreign buyers.

 

Attorney Kantee successfully pursued these cases to the extent that they were elevated to special investigations by the Department of Special Investigation (DSI) and garnered significant attention from various media outlets.

4230Night.jpg

เรียนกฏหมายเข้าใจง่าย ที่ LIBOTHAI ACADEMY

มีเป้าหมายเพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้ทุกคนด้วยคอร์สเรียนกฎหมายออนไลน์

ทุกคนควรเข้าถึงกฏหมาย

      การเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ นำเสนอเนื้อหาผ่านวิดีโอที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน หรือยุ่งยาก พร้อมคู่มือกฏหมายที่เตรียมให้ สามารถเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ แต่เราการันตีเลยว่าคุณจะเข้าใจกฏหมายได้ง่ายและเปลี่ยนความคิดของคุณว่ากฏหมายไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยาก

เนื้อหาจากประสบการณ์จริง

      คอร์สเรียนกฎหมายออนไลน์ของเรา ดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายที่ได้รับประสบการณ์ตรงจากเรื่องจริงที่มีวุฒิการศึกษาเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ผสมผสานผ่านประสบการณ์จากการทำงานจริงทั้งในศาล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการให้คำปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจ และบุคคลทั่วไปมามากกว่า 15 ปี

นำข้อมูลที่เรียนไปใช้งานได้จริง

      หลังจากการเรียนแล้ว คุณจะสามารถนำความรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้งานได้ในชีวิตจริง เพราะคอร์สเรียนของเราได้ออกแบบการเรียบเรียงมาให้เข้าใจมุมมองเรื่องกฏหมายที่ต้องนำมาใช้ในสถานการณ์จริง

ไม่รู้กฏหมายก็เรียนได้

      เรามีการนำเสนอหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสำหรับทุกอาชีพ และทุกธุรกิจองค์กร เพื่อปูพื้นฐานกฏหมายให้เป็นระบบ แม้คุณจะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยก็สามารถเรียนและเข้าใจถึงกฎหมายได้อย่างท่องแท้

Bg-law.png

L I B O T H A I

Academy

bottom of page