top of page

BLOG

LIBOTHAI

การเพิ่มส่วนขยายในบ้านอย่างถูกกฎหมาย

อัปเดตเมื่อ 3 พ.ค.เจ้าของบ้านที่ซื้อบ้านในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือทาวน์เฮาส์ในประเทศไทยส่วนมากมักจะพิจารณาที่จะขยายพื้นที่อยู่อาศัยของตน อาทิ ต่อเติมห้องครัวหรือการปรับปรุงสวนหลังบ้านซึ่งได้รับความนิยมเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องพึงระวังเรื่องการดัดแปลงบ้านคือต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคยหรือมักมองข้ามไป


คำว่า “การดัดแปลงบ้าน” ในบริบททางกฎหมายมีการกำหนดนิยามไว้อย่างกว้างๆ ซึ่งรวมการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือไปจากการต่อเติมเท่านั้น และรวมถึงการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม การลดทอน หรือขยายขอบเขต รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก หรือพื้นที่ของบ้านหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้าน ส่งผลให้มีโครงสร้างแตกต่างไปจากรูปแบบเดิม ดังนั้นการขยายพื้นที่ห้องครัวหรือต่อเติมหลังบ้านหรือทาวน์เฮาส์จึงเข้าข่ายการดัดแปลงตามที่กฎหมายกำหนด


เมื่อวางแผนจะดัดแปลงบ้านจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นก่อน กระบวนการนี้รวมถึงการแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับการดัดแปลงที่ตนตั้งใจไว้ การส่งแบบแผน และการระบุชื่อของสถาปนิกหรือวิศวกรที่รับผิดชอบในการออกแบบหรือการทำงานนั้น หากเป็นกรณีในกรุงเทพมหานครต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัดต้องขออนุญาตจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) การดัดแปลงอาจรวมถึงการเปลี่ยนส่วนของบ้านที่ไม่ทำให้โครงสร้างเดิมของบ้านเปลี่ยนแปลงมากกว่า 10% ทั้งในด้านน้ำหนักและโครงสร้าง


นอกจากนี้ การดัดแปลงยังต้องพิจารณาถึงผลกระทบระยะยาวต่อทรัพย์สิน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างด้านข้างของบ้านถึงถนน การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้อาจนำไปสู่ผลทางกฎหมายได้ โดยการไม่ปฏิบัติตามหรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นมีโทษจำคุกสูงสุด ๓ เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสำหรับการละเมิดที่ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องคิดค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทต่อวัน นอกจากนี้ หากการดัดแปลงทำให้เพื่อนบ้านได้รับผลกระทบหรือพบว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้องโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีสิทธิ์ระงับการก่อสร้างจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข


ดังนั้น การทำความเข้าใจและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการดัดแปลงบ้านในประเทศไทยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเจ้าของบ้านที่เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษทางกฎหมาย และเพื่อให้แน่ใจว่าการดัดแปลงบ้านดำเนินไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย

Comments


bottom of page