top of page
ปกคอร์สเรียนกฎหมายอสังหา.png

คอร์สเรียนกฎหมายอสังหาฯ

by สถาบัน LIBOTHAI Academy

“การไม่รู้กฏหมายไม่ได้น่ากลัว แต่ที่น่ากลัวคือ

การไม่รู้ว่าตัวเอง กำลังทำผิดกฏหมาย

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่แค่การซื้อหรือขายเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจสิทธิ หน้าที่ และการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หากคุณมองข้าม คอร์สนี้จะทำให้คุณมีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างรู้ลึก รู้จริง และเป็นระบบ

ไม่มีพื้นฐานกฎหมายก็เรียนได้

เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำความรู้และประสบการณ์จริงจากบริษัทกฎหมายของเรา LIBOTHAI Law Firm นำมาสรุป และเรียบเรียง แล้วนำเสนอผ่านมุมมองของผู้เรียนที่ต้องการสัมผัสกับกฎหมายด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้สนใจที่จะเรียนรู้กฎหมาย สามารถนำความรู้ด้านกฎหมายมาเสริมศักยภาพให้แก่องค์กรของตน

ทำไมถึงควรเรียน
"คอร์สเรียนกฎหมายอสังหาฯ"

       การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่แค่การซื้อหรือขายเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจสิทธิ หน้าที่ และการรู้จักป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หากคุณมองข้าม คอร์สนี้จะทำให้คุณมีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาฯ อย่างรู้ลึก รู้จริง และเป็นระบบ แม้ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานกฎหมายมาก่อนก็ตาม


       ด้วยเหตุนี้ ประสบการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ได้นำมาสู่การกลั่นกรองและถ่ายทอดกฎหมายในคอร์สนี้จึงได้แก่ การปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงวิธีการถ่ายทอดแบบนักกฎหมาย ให้มาอยู่ในรูปแบบของกระบวนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในชีวิตจริง เพื่อเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้แม้แต่คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายนั้นเข้าใจสิทธิ หน้าที่ ของทั้งตนเองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างแท้จริงและเป็นระบบ
 

“เพราะไม่มีใครที่สามารถอยู่กับคุณได้ตลอดเวลานอกจากตัวคุณเอง ดังนั้น ความรู้ด้านกฎหมาย คืออาวุธที่จะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้อย่างดีที่สุด หน้าที่ของเราคือการทำให้คุณมีอาวุธนี้ติดตัวไว้”

เนื้อหาอัดแน่น มากกว่า 10 ชั่วโมง 20 นาที

• ครอบคลุมทุกสถานการณ์
• สอนดูเอกสารให้ถูกต้อง
• ละเอียดทุกขั้นตอน
**ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายมาก่อน**

 

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเรียน

✔ เรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ไม่มีวันหมดอายุ

✔ ไฟล์ประกอบการเรียนในรูปแบบ PDF

✔ สัญญาที่เกี่ยวข้องฉบับใช้ทำงานจริง ทั้ง Word และ PDF

✔ Check List ที่นำไปใช้ทำงานได้จริง

คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนี้จากแอปมือถือ ไปที่แอป

กฏหมายอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดคอร์สเรียน

4230Night.jpg

เรียนกฏหมายเข้าใจง่าย ที่ LIBOTHAI ACADEMY

มีเป้าหมายเพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้ทุกคนด้วยคอร์สเรียนกฎหมายออนไลน์

ทุกคนควรเข้าถึงกฏหมาย

      การเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ นำเสนอเนื้อหาผ่านวิดีโอที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน หรือยุ่งยาก พร้อมคู่มือกฏหมายที่เตรียมให้ สามารถเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ แต่เราการันตีเลยว่าคุณจะเข้าใจกฏหมายได้ง่ายและเปลี่ยนความคิดของคุณว่ากฏหมายไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยาก

เนื้อหาจากประสบการณ์จริง

      คอร์สเรียนกฎหมายออนไลน์ของเรา ดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายที่ได้รับประสบการณ์ตรงจากเรื่องจริงที่มีวุฒิการศึกษาเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ผสมผสานผ่านประสบการณ์จากการทำงานจริงทั้งในศาล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการให้คำปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจ และบุคคลทั่วไปมามากกว่า 15 ปี

นำข้อมูลที่เรียนไปใช้งานได้จริง

      หลังจากการเรียนแล้ว คุณจะสามารถนำความรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้งานได้ในชีวิตจริง เพราะคอร์สเรียนของเราได้ออกแบบการเรียบเรียงมาให้เข้าใจมุมมองเรื่องกฏหมายที่ต้องนำมาใช้ในสถานการณ์จริง

ไม่รู้กฏหมายก็เรียนได้

      เรามีการนำเสนอหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสำหรับทุกอาชีพ และทุกธุรกิจองค์กร เพื่อปูพื้นฐานกฏหมายให้เป็นระบบ แม้คุณจะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยก็สามารถเรียนและเข้าใจถึงกฎหมายได้อย่างท่องแท้

Bg-law.png

L I B O T H A I

Academy

bottom of page