top of page

เกี่ยวกับเรา

LIBOTHAI Academy

แหล่งรวมคอร์สกฎหมายสำหรับอาชีพ และเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ ที่ดำเนินการสอนโดย  บริษัท LIBOTHAI Law Firm จำกัด 

 

บริษัท  LIBOTHAI Law Firm  เป็นสำนักงานกฎหมายที่ก่อตั้งและบริหารงานโดยทนายกานตี อิสรีย์ณุรักษ์ ได้เปิดให้คำปรึกษาและบริการทางกฎหมายมาเป็นเวลาร่วม 15 ปี มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และมีสาขาย่อยที่หัวหิน

 

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานมา จะพบว่าร้อยละ 70 ของคดีของบริษัท มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ประกอบอาชีพ และเจ้าของธุรกิจ ”ไม่รู้” ว่า วิธีการดำเนินงานของตนเองนั้นขัดต่อกฎหมาย และเมื่อเกิดปัญหาเป็นคดีความ มักจะจบลงที่ผู้ประกอบการเป็นฝ่ายแพ้ และต้องจ่ายค่าเสียหาย (จำนวนมาก) ให้แก่คู่กรณี 

ทนายการ์ตูน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 2) และปริญญาโท จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตว่าความและเนติบัญฑิตไทย 

นอกจากนี้ ทนายกานตีจะคอยอัพเดทความรู้ของตนเองอยู่เสมอ จะเห็นได้จากการที่ LIBOTHAI Law Firm มีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ ๆ เข้ามาตลอด โดยให้บริการทางกฎหมายตั้งแต่ผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลธรรมดา

ผู้ก่อตั้ง และบริหารงาน

ทนายกานตี อิสรีย์ณุรักษ์ (การ์ตูน)

ผลงานใหญ่ เช่น คดีที่มีมูลค่าความเสียหายถึง 240 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรณีคนต่างด้าวใช้นิติบุคคลไทยเป็นนอมินี หลอกลวงขายบ้านจัดสรรให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยทนายกานตีได้ดำเนินการให้กลายเป็นคดีพิเศษผ่าน DSI และได้รับความสนใจจากสื่อหลายสำนัก

เสริมความรู้ของทางผู้ประกอบการ

แม้คดีความลักษณะนี้ จะสร้างชื่อเสียงให้กับทางบริษัทเป็นอย่างมาก ทว่าการที่เห็นผู้คนจำนวนไม่น้อย ได้รับความเดือดร้อนจากการทำมาหากินอย่างสุจริต แต่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ กลับสร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้แก่ทนายกานตีไม่น้อย ไม่ว่าเขาเหล่านั้น จะเป็นลูกความของบริษัทหรือไม่ก็ตาม 


ทนายกานตี จึงเห็นว่า หากเหล่าผู้ประกอบการมีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตนเอง จะสามารถช่วยลดปัญหาและความเสียหายลักษณะนี้ลงได้
 

LIBOTHAI Academy จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ทนายกานตีได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายมาก่อน สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

bottom of page