top of page
ปกคอร์สเรียนกฎหมายอสังหา.png

คอร์สเรียนกฎหมายออนไลน์

by สถาบัน LIBOTHAI Academy

“การไม่รู้กฏหมายไม่ได้น่ากลัว แต่ที่น่ากลัวคือ

การไม่รู้ว่าตัวเอง กำลังทำผิดกฏหมาย

เพราะกฎหมายมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพ การทำงาน

และการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำความรู้และประสบการณ์จริงจาก

บริษัทกฎหมายของเรา LIBOTHAI Law Firm มากลั่นกรอง

และเรียบเรียง แล้วนำเสนอผ่านมุมมองของผู้เรียนที่ต้องสัมผัส

กับกฎหมายด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้สนใจที่จะเรียนรู้กฎหมาย

จาก LIBOTHAI Academy สามารถนำความรู้ด้านกฎหมาย

มาเสริมศักยภาพการทำงานให้แก่องค์กรของตน

หลักสูตรทั้งหมด LIBOTHAI ACADEMY

          เรามีความตั้งใจที่จะทำให้มุมมองของทุกคนต่อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เปลี่ยนความรู้สึกที่อาจเคยรู้สึกว่ากฎหมายซับซ้อน เข้าใจยาก โดยการนำพาคุณเข้าสู่ประตูบานใหม่ ที่ทำให้การศึกษาด้านกฎหมายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและเปิดกว้างต่อทุกคน ด้วยการสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

Bg-law.png

“เพราะไม่มีใครที่สามารถอยู่กับคุณได้ตลอดเวลานอกจากตัวคุณเอง 

ดังนั้น ความรู้ด้านกฎหมาย คืออาวุธที่จะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้

อย่างดีที่สุด หน้าที่ของเราคือการทำให้คุณมีอาวุธนี้ติดตัวไว้”

4230Night.jpg

เรียนกฏหมายเข้าใจง่าย ที่ LIBOTHAI ACADEMY

มีเป้าหมายเพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้ทุกคนด้วยคอร์สเรียนกฎหมายออนไลน์

ทุกคนควรเข้าถึงกฏหมาย

      การเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ นำเสนอเนื้อหาผ่านวิดีโอที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน หรือยุ่งยาก พร้อมคู่มือกฏหมายที่เตรียมให้ สามารถเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ แต่เราการันตีเลยว่าคุณจะเข้าใจกฏหมายได้ง่ายและเปลี่ยนความคิดของคุณว่ากฏหมายไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยาก

เนื้อหาจากประสบการณ์จริง

      คอร์สเรียนกฎหมายออนไลน์ของเรา ดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายที่ได้รับประสบการณ์ตรงจากเรื่องจริงที่มีวุฒิการศึกษาเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ผสมผสานผ่านประสบการณ์จากการทำงานจริงทั้งในศาล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการให้คำปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจ และบุคคลทั่วไปมามากกว่า 15 ปี

นำข้อมูลที่เรียนไปใช้งานได้จริง

      หลังจากการเรียนแล้ว คุณจะสามารถนำความรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้งานได้ในชีวิตจริง เพราะคอร์สเรียนของเราได้ออกแบบการเรียบเรียงมาให้เข้าใจมุมมองเรื่องกฏหมายที่ต้องนำมาใช้ในสถานการณ์จริง

ไม่รู้กฏหมายก็เรียนได้

      เรามีการนำเสนอหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสำหรับทุกอาชีพ และทุกธุรกิจองค์กร เพื่อปูพื้นฐานกฏหมายให้เป็นระบบ แม้คุณจะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยก็สามารถเรียนและเข้าใจถึงกฎหมายได้อย่างท่องแท้

L I B O T H A I

Academy

bottom of page